Strategie, badania, doradztwo

Współtworzymy...

Wyznaczamy standardy...

Dbamy o relacje...

KOMENTARZE / AKTUALNOŚCI

Przykłady i wskazówki dotyczące procesu strategicznego...

STRATEGIE

Więcej

BADANIA i EWALUACJE

Refleksje o badaniach oraz ewaluacjach związanych z rozwojem regionalnym

Więcej

KLIENCI

Naszymi klientami są urzędy administracji publicznej, ale nie tylko...

Więcej

PROJEKTY

Od 2007 roku zrealizowaliśmy ponad 150 projektów...

Więcej

Prowadzimy badania ewaluacyjne, wspieramy proces budowania strategii...

USŁUGI

Więcej

05 marca 2020
Właśnie zakończyliśmy prace nad propozycją struktury celów strategicznych! Po czterogodzinnych warsztatach możemy być zadowoleni. Teraz nad celami operacyjnymi będą pracowali członkowie Grup Doradczych, a następnie udajemy się do podregionów, by
02 lutego 2020
23.01.2020 r. przedstawiciele Geoprofit prezentowali pierwsze spostrzeżenia z ewaluacji ex ante projektu Strategii Lubuskie 2030. Wojciech Dziemianowicz i Magdalena Cybulska omówili kluczowe elementy ewaluacji oraz zaprezentowali wstępne wnioski podczas posiedzenia
02 lutego 2020
27.01.2020 r. odbyło się posiedzenie Sejmiku Województwa Wielkopolskiego, na którym uchwalono Strategię województwa do 2030 r.  (23 głosy za, 0 - przeciw, 11 - wstrzymujących się , 1 - obecny,
25 grudnia 2019
Do końca roku pozostało jeszcze kilka dni, ale już teraz możemy powiedzieć, że był on dla nas pod znakiem Strategii województw. Wspieraliśmy w 2020 roku jako eksperci główni/kluczowi/zewnętrzni województwa: warmińsko-mazurskie,
25 listopada 2019
Prace nad Strategią rozwoju województwa opolskiego nabierają rozpędu. W dniach 19-20.11. dyskutowaliśmy z Zarządem o ostatecznym kształcie wizji rozwoju województwa, a także z przedstawicielami Zespołów Roboczych o podsumowaniu pierwszego etapu
18 października 2019
Zbliżamy się do projektu Strategii Obszaru Funkcjonalnego Wielkie Jeziora Mazurskie 2030. Przechodzimy do fazy konsultacji, a de facto dalszej pracy nad tym projektem, ale przy szerszym zaangażowaniu przedsiębiorców i organizacji
08 października 2019
1-go września odbyły się trzy warsztaty Zespołów Roboczych  powołanych w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Opolskiego na temat wyzwań w trzech obszarach: społeczeństwo, gospodarka, środowisko. Warsztaty prowadził Wojciech Dziemianowicz. Dziękujemy za aktywny
30 września 2019
25-go września w trakcie Wschodniego Kongresu Gospodarczego w Białymstoku Marszałek Województwa Artur Kosicki oraz Dyrektor Sarosiek zaprezentowali pierwszy raz projekt Strategii, który będzie teraz omawiany w różnych środowiskach, zanim poddany
17 września 2019
Już jutro w Kaliszu startują konsultacje społeczne projektu Strategii rozwoju województwa wielkopolskiego. W procesie tym ekspertem regionalistą jest Wojciech Dziemianowicz, który weźmie w spotkaniu w Kaliskim Inkubatorze Przedsiębiorczości. Więcej szczegółów
12 września 2019
Województwo opolskie jest kolejnym regionem, z którym współpracujemy nad tworzeniem nowej Strategii. Wojciech Dziemianowicz jest ekspertem kluczowym i będzie wspierał zarówno zarząd, jak i grupy doradcze w całym procesie,  który

Copyright: Geoprofit 2018-2019