Strategie, badania, doradztwo

Współtworzymy...

Wyznaczamy standardy...

Dbamy o relacje...

KOMENTARZE / AKTUALNOŚCI

Przykłady i wskazówki dotyczące procesu strategicznego...

STRATEGIE

Więcej

BADANIA i EWALUACJE

Refleksje o badaniach oraz ewaluacjach związanych z rozwojem regionalnym

Więcej

KLIENCI

Naszymi klientami są urzędy administracji publicznej, ale nie tylko...

Więcej

PROJEKTY

Od 2007 roku zrealizowaliśmy ponad 150 projektów...

Więcej

Prowadzimy badania ewaluacyjne, wspieramy proces budowania strategii...

USŁUGI

Więcej

12 lipca 2020
Prowadzimy prace nad diagnozą strategiczną Gminy Dywity. Cieszymy się, że już drugi raz będziemy współpracować z władzami lokalnymi i mieszkańcami nad ich dokumentem strategicznym.
10 czerwca 2020
Pracujemy już nad końcową wersją Raportu Białystok 2030.  Otrzymaliśmy sporo merytorycznych uwag, zarówno od pracowników Urzędu Miejskiego, jak i Ekspertów pracujących nad aktualizacją Strategii rozwoju Miasta.
09 czerwca 2020
Jesteśmy coraz bliżej w stworzeniu struktury celów operacyjnych i koniecznych kierunków działań. Staramy się również podjąć wyzwanie, jakim jest model struktury funkcjonalno-przestrzennej w strategii wojewódzkiej!
01 maja 2020
Intensywnie pracujemy nad Raportem Białystok 2030 i jednocześnie pamiętamy, że 1.05.2004 r. przeżywaliśmy wielką radość połączoną z nadzieją na coraz lepsze jutra. 16 lat...
28 kwietnia 2020
Wczoraj w pandemicznych warunkach Sejmik Województwa Podlaskiego uchwalił Strategię Podlaskie 2030.  Bardzo dziękuję za ponad roczną współpracę wszystkim, z którymi mogliśmy pracować nad tym dokumentem (w składzie z prof. Jackiem
05 marca 2020
Właśnie zakończyliśmy prace nad propozycją struktury celów strategicznych! Po czterogodzinnych warsztatach możemy być zadowoleni. Teraz nad celami operacyjnymi będą pracowali członkowie Grup Doradczych, a następnie udajemy się do podregionów, by
02 lutego 2020
23.01.2020 r. przedstawiciele Geoprofit prezentowali pierwsze spostrzeżenia z ewaluacji ex ante projektu Strategii Lubuskie 2030. Wojciech Dziemianowicz i Magdalena Cybulska omówili kluczowe elementy ewaluacji oraz zaprezentowali wstępne wnioski podczas posiedzenia
02 lutego 2020
27.01.2020 r. odbyło się posiedzenie Sejmiku Województwa Wielkopolskiego, na którym uchwalono Strategię województwa do 2030 r.  (23 głosy za, 0 - przeciw, 11 - wstrzymujących się , 1 - obecny,
25 grudnia 2019
Do końca roku pozostało jeszcze kilka dni, ale już teraz możemy powiedzieć, że był on dla nas pod znakiem Strategii województw. Wspieraliśmy w 2020 roku jako eksperci główni/kluczowi/zewnętrzni województwa: warmińsko-mazurskie,
25 listopada 2019
Prace nad Strategią rozwoju województwa opolskiego nabierają rozpędu. W dniach 19-20.11. dyskutowaliśmy z Zarządem o ostatecznym kształcie wizji rozwoju województwa, a także z przedstawicielami Zespołów Roboczych o podsumowaniu pierwszego etapu

Copyright: Geoprofit 2018-2019