Copyright: Geoprofit 2018-2021

Zdefiniuj swój problem

Postaw pytania

Odpowiedz sobie, co chcesz osiągnąć

Oceń, czy możemy Ci pomóc

Pomysły i problemy

To nic nie kosztuje. Szybko odpowiadamy na zapytania ofertowe.

 

 

Skontaktuj się z nami

Jeżeli musisz zorganizować przetarg, pamiętaj, że jakość Twoich kryteriów wyboru decyduje z kim będziesz współpracował

Przetarg?

Sugestie dotyczące dobrej współpracy

Kontakt

Liczba zrealizowanych projektów?

Liczba publikacji?

Liczba pytań badawczych?

Skrócenie czasu realizacji?

BZDURA!

Jakościowe kryteria wyboru

Trafiasz na słabego wykonawcę? Czy wcześniej robiłeś rozeznanie, które firmy działają na rynku? Czy obejrzałeś ich ostatnie produkty?

Zbierz informacje o rynku

Twoje otoczenie jest świetnym źródłem informacji. Inne urzędy, firmy, organizacje też mają swoje doświadczenia. Zapytaj  i poproś o poradę.

Zbierz informacje z otoczenia