• oferta współpracy w zakresie strategii, badań, ewaluacji oraz szkoleń skierowanych głównie do sektora publicznego; 
  • grupa ekspertów łączących pracę naukową z praktyką działania różnych organizacji;
  • dawanie szans rozwoju studentom i doktorantom poprzez pracę w interdyscyplinarnych zespołach;
  • indywidualne podejście do każdego projektu;
  • ciągłe uczenie się, zdobywanie doświadczeń i doskonalenie kompetencji;
  • otwartość na rozwiązywanie problemów, przed jakimi stoi administracja;
  • dbałość o wysoką jakość świadczonych usług...

 

...w sumie wiele projektów i rekomendacji, a przede wszystkim pozytywne relacje w całej Polsce. 

Geoprofit, to...

Copyright: Geoprofit 2018-2024