Współpracowaliśmy z:

Doradztwo

Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego

Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego

Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego) 

Gminy powiatu hajnowskiego

Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego

Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie

Urząd Miasta Mińsk Mazowiecki

Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego

EGO Kraina Bociana

 

 

 

Badania i ewaluacje

Urząd m.st. Warszawy

Urząd Miasta Suwałk

Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego

Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego

Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego

Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego

Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego

Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego

Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego

Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego

Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego

Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego

Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego

Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego

Ministerstwo Rozwoju Regionalnego i jego następcy

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji

Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki

 

Strategie

Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego

Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego

Urząd m.st. Warszawy

Wielkie Jeziora Mazurskie

Urząd Miasta Olsztyna

Urząd Miasta Suwałk

Urząd Miasta Augustowa

Urząd Miasta Szczytna

Urząd Miasta Mińsk Mazowiecki

Miejski Obszar Funkcjonalny Mielca

Miejski Obszar Funkcjonalny Elbląga

Stowarzyszenie Powiatu i Gmin Olsztyńskiego Obszaru Aglomeracyjnego

Miejski Obszar Funkcjonalny Lęborka

Urząd Gminy Mikołajki

Urząd Gminy Dywity

Urząd Gminy Kolno

Urząd Miasta Elbląga

Urząd Gminy Gołdap

Powiat i gminy powiatu szczycieńskiego

Polska Zachodnia (województwa: dolnośląskie, lubuskie, opolskie, wielkopolskie i zachodniopomorskie)

 

 

 

 

Copyright: Geoprofit 2018-2024