18 października 2019

Zbliżamy się do projektu Strategii Obszaru Funkcjonalnego Wielkie Jeziora Mazurskie 2030. Przechodzimy do fazy konsultacji, a de facto dalszej pracy nad tym projektem, ale przy szerszym zaangażowaniu przedsiębiorców i organizacji społecznych. Już wkrótce odbędą się pierwsze spotkania w ramach drugiej części procesu aktualizacji dokumentu, prowadzone już w większym zakresie poza Mikołajkami. 

 

Wielkie Jeziora Mazurskie 2030

Copyright: Geoprofit 2018-2024