Copyright: Geoprofit 2018-2021

Suwałki 2030 - Strategia uchwalona!

30 czerwca br. Rada Miasta Suwałki uchwaliła Strategię rozwoju do 2030 roku. Dziękujemy wszystkim uczestnikom procesu tworzenia tego dokumentu. Mamy nadzieję na jego sukcesywne wdrażanie!

01 lipca 2021