Wizja jest najważniejszym elementem strategii. Wkrótce rozwinę tę myśl. Moja wizja tej podstrony Geoprofit jest taka, by dzielić się wątpliwościami na temat tworzenia i realizacji strategii przez jednostki administracji publicznej.

"Zaczynaj z wizją końca"

Problemy strategiczne i nie tylko...

Dlaczego liderzy regionalni i lokalni mają tak często problemy z odpowiedzią na pytanie: w jakiej gminie chcę żyć za 10 lat?

Dlaczego niektórzy liderzy wolą "kupić" wizję u wynajętego eksperta, niż stworzyć ją samemu lub w sposób uspołeczniony?

"Problemy z określeniem wizji organizacji"

Może zamiast odpowiadać po raz setny na pytanie "jaka jest nasza gmina?", lepiej jest zacząć prace nad strategią od wizji i następnie zadać pytanie: "co będzie nam przeszkadzało, a co pomagało w realizacji naszej wizji?" Niestety to drugie podejście wymaga... określenia wizji!

"Miejsce wizji w procesie tworzenia strategii"

Copyright: Geoprofit 2018