Analiza SWOT

To jedna z najpowszechniej stosowanych metod w planowaniu strategicznym. Powszechna, dlatego też różnie stosowana. Przed przystąpieniem do niej warto odpowiedzieć sobie na następujące pytania: co jest naszym wnętrzem, a co "zewnętrzem", jaki przyjmujemy poziom szczegółowości, jakie będzie kryterium oceny znaczenia danego czynnika, czy będziemy stosowali podział wewnętrzny np. na tematy, czy będziemy uwzględniali terytorializację, czy będziemy stosowali wagi i hierarchię elementów? Tylko te podstawowe pytania pokazują, że wbrew pozorom analiza SWOT nie jest "prostym podsumowaniem diagnozy".

Diagnoza strategiczna

Diagnoza strategiczna regionu nie jest: raportem o stanie województwa; analizą społeczno-gospodarczą regionu; analizą trendów statystycznych etc. etc.

Czym powinna być? Już wkrótce...

Miejsce wizji w procesie tworzenia strategii

Może zamiast odpowiadać po raz setny na pytanie "jaka jest nasza gmina?", lepiej jest zacząć prace nad strategią od wizji i następnie zadać pytanie: "co będzie nam przeszkadzało, a co pomagało w realizacji naszej wizji?" Niestety to drugie podejście wymaga... określenia wizji!

Problemy z określeniem wizji organizacji

Dlaczego liderzy regionalni i lokalni mają tak często problemy z odpowiedzią na pytanie: w jakiej gminie chcę żyć za 10 lat?

Dlaczego niektórzy liderzy wolą "kupić" wizję u wynajętego eksperta, niż stworzyć ją samemu lub w sposób uspołeczniony?

Problemy strategiczne i nie tylko...

Zaczynaj z wizją końca

Wizja jest najważniejszym elementem strategii. Wkrótce rozwinę tę myśl. Moja wizja tej podstrony Geoprofit jest taka, by dzielić się wątpliwościami na temat tworzenia i realizacji strategii przez jednostki administracji publicznej.

Copyright: Geoprofit 2018-2024