Copyright: Geoprofit 2018-2021

Strategia rozwoju województwa warmińsko-mazurskiego

16-go lipca zakończyły się konsultacje społeczne projektu Strategii rozwoju województwa warmińsko-mazurskiego. Byliśmy we wszystkich powiatach regionu. W formie formularzy zgłoszeniowych otrzymaliśmy ponad 400 uwag i sugestii. Teraz jes rozpatrujemy. Wyniki wkrótce.

(na zdjęciu obok: spotkanie w Starostwie w Mrągowie) 

23 lipca 2019