19 lutego 2019

Wiemy już, że II Forum Partnerskie dotyczące aktualizacji Strategii rozwoju województwa odbędzie się w dniach 31.02-1.03 br. w Lidzbarku Warmińskim. Wojciech Dziemianowicz i Jacek Szlachta będą prowadzili warsztaty na temat analizy SWOT/TOWS, weryfikacji celów Strategii oraz scenariuszy rozwoju.

 

Strategia rozwoju województwa warmińsko-mazurskiego

Copyright: Geoprofit 2018-2024