Copyright: Geoprofit 2018-2022

Strategia rozwoju województwa warmińsko-mazurskiego

Wiemy już, że II Forum Partnerskie dotyczące aktualizacji Strategii rozwoju województwa odbędzie się w dniach 31.02-1.03 br. w Lidzbarku Warmińskim. Wojciech Dziemianowicz i Jacek Szlachta będą prowadzili warsztaty na temat analizy SWOT/TOWS, weryfikacji celów Strategii oraz scenariuszy rozwoju.

 

19 lutego 2019