08 lutego 2019

30-go stycznia odbyło się w Olsztynie noworoczne spotkanie Marszałka województwa warmińsko-mazurskiego ze starostami i prezydentami miast regionu.  W trakcie spotkania zaprezentowano postępy w pracach nad aktualizacją strategii, a także omówiono obecne trudności w funkcjonowaniu powiatów. Wniosek jaki można wyciągnąć po spotkaniu jest taki, że pomimo dużej niepewności uwarunkowań zewnętrznych, starostowie i prezydenci miast patrzą w przyszłość z dużą dozą optymizmu, wynikającego z wiary w siły własne i w sprawność administracji lokalnej.

Strategia rozwoju województwa warmińsko-mazurskiego

Copyright: Geoprofit 2018-2024