Copyright: Geoprofit 2018-2021

Strategia rozwoju województwa warmińsko-mazurskiego

W dniach 18-19 grudnia w Starych Jabłonkach odbyło się posiedzenie Zespołu zadaniowego ds. planowania strategicznego w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. Geoprofit reprezentowali Jacek Szlachta i Wojciech Dziemianowicz. Zaprezentowaliśmy uwarunkowania zewnętrzne Strategii oraz wstępną wersję diagnozy strategicznej.

 

25 grudnia 2018