28 listopada 2018

Finalizujemy przygotowanie pierwszej wersji diagnozy strategicznej w ramach prac nad aktualizacją Strategii rozwoju społeczno-gospodarczego województwa warmińsko-mazurskiego do roku 2025. Na pewno, w porównaniu do poprzednich edycji strategii regionalnych, tym razem mamy jeszcze więcej możliwości prezentacji różnych zjawisk i procesów w układzie przestrzennym. 

Diagnoza strategiczna oparta jest o układ dotychczasowych celów operacyjnych (jest ich 10), a kluczowe pytanie, jakie stawiamy sobie w trakcie analiz brzmi: co pomaga, a co przeszkadza w osiągnięciu wizji rozwoju określonej w dokumencie? Zgodnie z ta metodyką, wszelkie etapy budowania strategii lub jej aktualizacji powinny być podporządkowane właśnie wizji rozwojowej.

Strategia rozwoju województwa warmińsko-mazurskiego

Copyright: Geoprofit 2018-2024