Copyright: Geoprofit 2018-2022

Strategia rozwoju województwa podlaskiego - warsztaty w Łomży

Wczoraj dyskutowaliśmy z przedstawicielami biznesu, nauki, administracji oraz instytucji otoczenia biznesu w Łomży na potencjałami subregionu łomżyńskiego. Po części wystąpień, przeprowadziliśmy warsztat, w trakcie którego padło kilka ważnych postulatów. M.in. istotna kwestia strategicznego podejścia do wspierania przedsiębiorców i przyciągania kapitału z zagranicznego, a także potrzeba spotkań, w trakcie których różne środowiska będą mogły wymieniać się poglądami i pomysłami na rzecz rozwoju Łomży i jej otoczenia.

 

12 kwietnia 2019