08 maja 2019

Wciąż pracujemy z różnymi grupami społecznymi, rozmawiamy o możliwych rozwiązaniach, najlepszych dla regionu na lata 2020-2030. Dziś, wspólnie z prof. Jackiem Szlachtą i prof. Bogusławem Plawgo, odbyliśmy zaplanowaną dłuższą dyskusję z Marszałkiem Województwa - Arturem Kosickim. Wspólnie z dyrekcją Departamentu Polityki Regionalnej podejmowaliśmy zarówno zagadnienia poruszane wcześniej na warsztatach, jak i nasze nowe pomysły.  Szkielet Strategii przybiera już konkretne kształty. ..

Strategia rozwoju województwa podlaskiego

Copyright: Geoprofit 2018-2024