Copyright: Geoprofit 2018-2021

Strategia rozwoju województwa opolskiego

W piątek 22-go lutego w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Opolskiego odbędzie się pierwszy warsztat poświęcony diagnozie strategicznej województwa. Problemów do dyskusji jest wiele: obszary strategicznej interwencji, terytorializacja w nowych strategiach, ale przede wszystkim wyzwania przed jakimi stoi obecnie i będzie stało w przyszłości województwo opolskie. Dużą część warsztatu poświęcimy pracy nad podejściem "oddolnym" do analizy SWOT. Wkrótce więcej na ten temat, również w naszej zakładce "strategie".

 

19 lutego 2019