Copyright: Geoprofit 2018-2022

Strategia rozwoju Gminy Suwałki do 2030 roku

Projekt Strategii rozwoju Gminy Suwałki do 2030 roku coraz bliżej konsultacji społecznych. Po dyskusji z przedstawicielami Urzędu Gminy i radnymi wprowadzamy końcowe uwagi. 

19 sierpnia 2021