Strategia rozwoju Gminy Dywity 2021-2027

Prowadzimy prace nad diagnozą strategiczną Gminy Dywity. Cieszymy się, że już drugi raz będziemy współpracować z władzami lokalnymi i mieszkańcami nad ich dokumentem strategicznym.

 

12 lipca 2020

Copyright: Geoprofit 2018-2020