09 listopada 2018

Właśnie kończymy opracowanie podsumowujące projekt "Standardy obsługi inwestora w samorządzie". Jest to projekt pilotażowy realizowany w województwie warmińsko-mazurskim. Za chwilę rozpoczną się nabory na realizację tego typu projektów w pozostałych województwach Polski.

Na mapce obok zaznaczyliśmy gminy uczestniczące w projekcie. Warto pamiętać, że pomimo wielu zalet projektu, nie wszystkie samorządy lokalne mogą być zainteresowane uczestniczeniem w nim (więcej informacji na ten temat już wkrótce  w publikacji podsumowującej).

Zwracamy uwagę na następujące kwestie:

1. Wciąż są w Polsce gminy, które nie cieszą się zainteresowaniem inwestorów zagranicznych, ale to nie oznacza, że w gminach tych nie ma inwestorów - tymi inwestorami są lokalni przedsiębiorcy. Poniżej pokazujemy rozmieszczenie przedsiębiorstw z udziałem zagranicznym w 2017 roku (z lewej), zmianę liczby firm z udziałem zagranicznym w latach 2010-2017 na 1000 firm zarejestrowanych w Regon (środek); zmianę liczby osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą w latach 2010-2017 na 1000 ludności (z prawej).

 Źródło: Dziemianowicz, Piróg (2018), Standardy obsługi inwestora w samorządzie - podsumowanie...

 

2. Tereny inwestycyjne, czyli nawet najlepiej wyposażone w infrastrukturę działki, nie są ofertą inwestycyjną. Staramy się wyjaśnić to na podstawie diamentu konkurencyjności gminy (rys. poniżej).

Źródło: Dziemianowicz W. (2016), Najlepszy teren inwestycyjny województwa wielkopolskiego – wnioski i rekomendacje, w: K. Peszat, W. Dziemianowicz i J. Charkiewicz (red.), Dostępność oraz uwarunkowania rozwoju i wykorzystywania terenów inwestycyjnych w województwie wielkopolskim, Poznań: Urząd Marszałkowski w Poznaniu.

 

 

 

 

 

Standardy obsługi inwestora w samorządzie

Copyright: Geoprofit 2018-2024