30 września 2019

25-go września w trakcie Wschodniego Kongresu Gospodarczego w Białymstoku Marszałek Województwa Artur Kosicki oraz Dyrektor Sarosiek zaprezentowali pierwszy raz projekt Strategii, który będzie teraz omawiany w różnych środowiskach, zanim poddany zostanie konsultacjom społecznym. Jest zatem czas, by zastanowić się nad celami rozwojowymi różnych części województwa, różnych środowisk społecznych i gospodarczych. Dziękuję profesorom Szlachcie i Plawgo oraz pracownikom Urzędu Marszałkowskiego za dotychczasową współpracę, choć zdaję sobie sprawę z faktu, iż najtrudniejsze dopiero przed nami!  

 

Podlaskie 2030

Copyright: Geoprofit 2018-2024