09 listopada 2020

Pracujemy nad wersją strategii, która już wkrótce zostanie udostępniona do konsultacji społecznych.

...

Jesteśmy coraz bliżej w stworzeniu struktury celów operacyjnych i koniecznych kierunków działań. Staramy się również podjąć wyzwanie, jakim jest model struktury funkcjonalno-przestrzennej w strategii wojewódzkiej!

 

Opolskie 2030

Copyright: Geoprofit 2018-2024