Opolskie 2030

Jesteśmy coraz bliżej w stworzeniu struktury celów operacyjnych i koniecznych kierunków działań. Staramy się również podjąć wyzwanie, jakim jest model struktury funkcjonalno-przestrzennej w strategii wojewódzkiej!

 

09 czerwca 2020

Copyright: Geoprofit 2018-2019