05 marca 2020

Właśnie zakończyliśmy prace nad propozycją struktury celów strategicznych! Po czterogodzinnych warsztatach możemy być zadowoleni. Teraz nad celami operacyjnymi będą pracowali członkowie Grup Doradczych, a następnie udajemy się do podregionów, by rozmawiać o zagadnieniach terytorialnych. Dziękujemy pracownikom UM za aktywność i kreatywność!

Opolskie 2030

Copyright: Geoprofit 2018-2024