Copyright: Geoprofit 2018-2021

Opolskie 2030 - warsztaty Zespołów Roboczych

1-go września odbyły się trzy warsztaty Zespołów Roboczych  powołanych w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Opolskiego na temat wyzwań w trzech obszarach: społeczeństwo, gospodarka, środowisko. Warsztaty prowadził Wojciech Dziemianowicz. Dziękujemy za aktywny udział wszystkim uczestnikom. Istotne jest, że niezależnie, czy mamy do czynienia ze środowiskiem gospodarczym, czy przedstawicielami tematyki społecznej lub środowiskowej, pewne zagadnienia są przekrojowe.  Przykładem takiego wyzwania jest jak najlepsza i nowoczesna edukacja. Ale to tylko przykład.

08 października 2019