25 listopada 2019

Prace nad Strategią rozwoju województwa opolskiego nabierają rozpędu. W dniach 19-20.11. dyskutowaliśmy z Zarządem o ostatecznym kształcie wizji rozwoju województwa, a także z przedstawicielami Zespołów Roboczych o podsumowaniu pierwszego etapu prac Grup Doradczych. Oficjalna prezentacja wizji jeszcze w tym roku!

Opolskie 2030

Copyright: Geoprofit 2018-2024