07 listopada 2018

Wybraliśmy nowych liderów, czasem przedłużyliśmy mandat dotychczasowym. Zastanówmy się, czy w czasie kampanii wyborczej usłyszeliśmy z ich strony jakąkolwiek wizję rozwoju naszej gminy? Na ile był to całościowy obraz naszej gminy, na ile zaś lista kolejnych inwestycji, które będą zrealizowane w najbliższej pięciolatce? Komu bardziej ufaliśmy - człowiekowi, którego wybraliśmy, czy też organizacji (też partii), której jest przedstawicielem?

 

Liderzy lokalni na następne 5 lat

Copyright: Geoprofit 2018-2024