Copyright: Geoprofit 2018-2022

I kwartał prac nad strategiami

Pierwszy kwartał br. upływa nam na intensywnej współpracy z samorządami województw i samorządami lokalnymi nad dokumentami strategicznymi. Wszyscy są dla nas bardzo ważni: Województwo Opolskie, MOF Olsztyna, Olsztyn, MOF Elbląga, Bliżej Bałtyku, Wielkie Jeziora Mazurskie, Cittaslow, Suwałki, Gmina Dywity i Gmina Suwałki. Dziękujemy za dotychczasowe doświadczenia!

30 marca 2021