08 lutego 2019

28-go stycznia przeprowadziliśmy warsztat w Urzędzie Marszałkowskim poświęcony wstępnym wynikom i rekomendacjom, które będą zawarte w pierwszej wersji Raportu końcowego. Warsztat odbył się po spotkaniu przedstawicieli MIR samorządami województw w Zakopanem, gdzie dyskutowano wstępną wersję KSRR2030. Jedno jest pewne: wciąż nie wiadomo jaki ostateczny kształt będzie miał KSRR2030 i czy, i w jakim zakresie będą uwzględnione uwagi regionów.

 

Ewaluacja Strategii Wielkopolska 2020

Copyright: Geoprofit 2018-2024