Copyright: Geoprofit 2018-2021

Ewaluacja Strategii Wielkopolska 2020

W dużym tempie finalizujemy założone wywiady pogłębione. Dziękujemy ekspertom i pracownikom administracji za poświęcony nam czas. Postaramy się na podstawie Państwa opinii z jednej strony wiernie oddać klimat wdrażania Strategii (zdjęcie obok oddaje  tylko piękno pogody, jaka nas przywitała na początku roku w Poznaniu), z drugiej zaś podzielić się naszymi spostrzeżeniami dla dobra procesu aktualizacji Państwa dokumentu.

 

04 stycznia 2019