Copyright: Geoprofit 2018-2021

Ewaluacja Strategii Wielkopolska 2020

W piątek otrzymaliśmy akceptację koncepcji realizacji badania ewaluacyjnego Strategii rozwoju województwa wielkopolskiego. Wielkopolska 2020. Oznacza to, że już wkrótce rozpoczynamy m.in. serię wywiadów pogłębionych z przedstawicielami administracji, jak i ekspertów zewnętrznych.

 

25 listopada 2018