Copyright: Geoprofit 2018-2022

Ewaluacja ex ante projektu Strategii rozwoju województwa Lubuskiego

23.01.2020 r. przedstawiciele Geoprofit prezentowali pierwsze spostrzeżenia z ewaluacji ex ante projektu Strategii Lubuskie 2030. Wojciech Dziemianowicz i Magdalena Cybulska omówili kluczowe elementy ewaluacji oraz zaprezentowali wstępne wnioski podczas posiedzenia Rady ds. Rozwoju Województwa Lubuskiego. Dziękujemy za głosy w dyskusji!

02 lutego 2020