Copyright: Geoprofit 2018-2021

Bielsk Podlaski w Strategii rozwoju województwa podlaskiego

W Bielsku Podlaskim spotkaliśmy się z przedsiębiorcami i przedstawicielami administracji lokalnej w ramach warsztatów w subregionach. Prof. Plawgo zaprezentował uwarunkowania zewnętrzne, a ja poprowadziłem warsztat. Wnioski dotyczące atutów i barier - bardzo inspirujące, dające dużo materiału do przyszłej Strategii.

29 marca 2019