Copyright: Geoprofit 2018-2021

Badania i ewaluacje

Prowadząc liczne badania i ewaluacje na rzecz administracji publicznej dobrze wiemy, że kluczowa jest rzeczywista potrzeba pozyskania określonej wiedzy ze strony... Zamawiającego. 

Pytania badawcze i kryteria ewaluacyjne