Badania i ewaluacje od kuchni...

Czy ktoś przeczyta nasze rekomendacje?

Kluczowe pytanie ewaluatora...

Zakres prac badawczych realizowanych na zlecenie administracji jest sumą oczekiwań zleceniodawcy zawartych w SOPZ i dodatkowych zobowiązań, jakie wykonawca badania weźmie na siebie i zapisze w raporcie metodycznym (błędnie nazywanym raportem metodologicznym). Dlatego tak często wykonawcy chcą, by SOPZ i RM były niemal tożsame zapominając, że misją badacza powinna być rzetelna odpowiedź na stawiane pytania.

Między SOPZ a raportem metodycznym...

Oczekując od ewaluatora, by zaproponował różnorodność metod do określonych pytań badawczych, zastanówmy się, zarówno nad doborem tych metod, jak i ich szczegółowym zastosowaniem. Wcale bowiem "przystawalność" metody do danego pytania nie zagwarantuje, iż w rzeczywistości uzyskamy na nie odpowiedź.

Triangulacja metod...

Jedne i drugie badania są potrzebne, mają swoje zalety, jak i wady. Nawet sposób zastosowania tych metod może prowadzić niestety do problemów interpretacyjnych. Dlatego zamawiający w żadnym przypadku nie powinien "czuć się bezpiecznie" zlecając wykonanie badania reprezentatywnego według zatwierdzonego kwestionariusza, jak i zamawiając określone wywiady pogłębione również według ustalonego scenariusza.

Dylemat wyższości badań jakościowych nad ilościowymi...

Copyright: Geoprofit 2018