Biblioteka...

Poniżej prezentuję linki do moich publikacji, a także publikacji innych autorów, którzy zajmują się tematyką strategii oraz rozwoju regionalnego i lokalnego.

 

Wojciech Dziemianowicz

Zaczynam od tej publikacji, ponieważ wciąż znajduje się na czele listy najczęściej cytowanych moich prac. Może to kwestia czasu, a może czytelnicy uznają, że była to jedna z pierwszych książek na rynku, która starała się wyjaśnić nie tylko przestrzenne zróżnicowanie aktywności inwestorów zagranicznych w Polsce, ale również zobrazować oddziaływanie tych inwestycji na lokalną gospodarkę.  Z sentymentem wspominam moje podróże po gminach województwa olsztyńskiego (!), w których działały zakłady MM International.

Prawidłowe przytaczanie: Dziemianowicz W. (1997) Kapitał zagraniczny a rozwój regionalny i lokalny w Polsce, Europejski Instytut Rozwoju Regionalnego i Lokalnego, Uniwersytet Warszawski, Warszawa.   Zobacz 

 

Kapitał zagraniczny a rozwój regionalny i lokalny w Polsce

Polecam!

Tytuł mówi wiele, dlatego przytaczam fragment recenzji wydawniczej prof. Andrzeja Lisowskiego: "Oryginalność pracy dr. Dziemianowicza związana jest w dużej mierze z odwołaniem się do konkurencyjności jako zmiennej określającej  możliwość ciągłego kreowania tendencji rozwojowych w skali lokalnej. Relatywny charakter tej zmiennej wprost predestynuje geografów ekonomicznych do koncentracji  uwagi na tak ujmowanych właściwościach jednostek terytorialnych, ponieważ własnie relatywne ujęcie tkwi w tradycji studiów geograficznych".

Prawidłowe przytaczanie: Dziemianowicz W. (2008) Konkurencyjność gmin w kontekście relacji władze lokalne - inwestorzy zagraniczni, Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa.  Pdf nie jest jeszcze przygotowany. Zainteresowanych proszę o kontakt bezpośredni z biurem. 

 

Konkurencyjność gmin w kontekście relacji władze lokalne - inwestorzy zagraniczni

W latach 2015 - 2017 w zespole naukowym pod kierunkiem prof. Jacka Szlachty zrealizowaliśmy projekt finansowany ze środków NCN, który miał odpowiedzieć na generalne pytanie: czy regiony peryferyjne (słabo rozwinięte) mogą zmienić ścieżkę rozwoju, gdy podejmą wyzwanie, jakim jest gospodarka innowacyjna? Ośmiu autorów w 21 rozdziałach stara się odpowiedzieć na to pytanie, bazując na wynikach analiz statystycznych oraz studiach przypadków krajowych i zagranicznych.

Prawidłowe przytaczanie całego tomu: Dziemianowicz W., Pylak Korneliusz, Szlachta J. (red.) (2017) Kreślone innowacjami  ścieżki regionów słabo rozwiniętych, Studia KPZK PAN, tom: CLXXIX, Warszawa. Poszczególne rozdziały książki znajdują się pod tym linkiem: Zobacz 

 

Kreślone innowacjami ścieżki regionów słabo rozwiniętych

Copyright: Geoprofit 2018