GP Lokalizacja 1

Liczne firmy marketingowe dowodzą, że można wypromować każdy produkt. Tak, ale wypromowanie nie oznacza sprzedaży. Ponoszone przez samorządy lokalne środki na tzw. promocję często mijają się z celem, jakim powinny być nowe inwestycje podmiotów prywatnych, większe zainteresowanie turystów, czy napływ nowych mieszkańców. Dlatego promocja inwestycji, powinna zakładać przede wszystkim rzetelną ocenę szans na przyciągnięcie kapitału zewnętrznego. Jak jest to trudne świadczą mapy obrazujące liczne w Polsce gminy, które jak dotąd nie odnoszą w tym obszarze sukcesów. 

W naszym podejściu oferujemy:

  • ocenę konkurencyjności gminy;
  • ocenę szans na przyciągnięcie określonych grup inwestorów;
  • ocenę i wsparcie w przygotowaniu właściwych materiałów informacyjnych;
  • wsparcie we właściwym przygotowaniu do targów inwestycyjnych i innych imprez gospodarczych;
  • i wiele wiele innych.