GP Innowacje 1

Polityka innowacyjna dotyczy już nie tylko poziomu krajowego i regionalnego. Coraz częściej duże miasta mają komórki odpowiedzialne za kształtowanie odpowiednich warunków dla rozwoju innowacji i innowacyjnych firm. Dlaczego nie miałoby to dotyczyć mniejszych miast? W obecnym modelu rozwoju to nie drogi lokalne i infrastruktura techniczna będą najważniejszymi czynnikami rozwoju. Czynnikami tymi będą innowacyjne przedsiębiorstwa oraz innowacyjni przedsiębiorcy. Coraz więcej samorządów lokalnych dostrzega ten trend, dlatego obserwujemy wzmożone zainteresowanie tematyką innowacji np. w procesie budowania strategii inteligentnych specjalizacji RIS3.