GP Planowanie 1

Szkolenia z planowania strategicznego obejmują następujące zagadnienia:

  • strategia od A do Z,
  • zintegrowane planowanie strategiczne,
  • korzystanie z ekspertów zewnętrznych,
  • budowa wizji,
  • dobra diagnoza strategiczne,
  • system monitorowania strategii,
  • ewaluacja strategii i polityk rozwojowych. 

Wszystkie szkolenia przygotowujemy w zależności od indywidualnych potrzeb zamawiającego i dostosowujemy do poziomu jego przygotowania.