GP Innowacje 1

Polityka innowacyjna dotyczy już nie tylko poziomu krajowego i regionalnego. Coraz częściej duże miasta mają komórki odpowiedzialne za kształtowanie odpowiednich warunków dla rozwoju innowacji i innowacyjnych firm. Dlaczego nie miałoby to dotyczyć mniejszych miast? W obecnym modelu rozwoju to nie drogi lokalne i infrastruktura techniczna będą najważniejszymi czynnikami rozwoju. Czynnikami tymi będą innowacyjne przedsiębiorstwa oraz innowacyjni przedsiębiorcy. Coraz więcej samorządów lokalnych dostrzega ten trend, dlatego obserwujemy wzmożone zainteresowanie tematyką innowacji np. w procesie budowania strategii inteligentnych specjalizacji RIS3.

 

GP Planowanie 1

Szkolenia z planowania strategicznego obejmują następujące zagadnienia:

 • strategia od A do Z,
 • zintegrowane planowanie strategiczne,
 • korzystanie z ekspertów zewnętrznych,
 • budowa wizji,
 • dobra diagnoza strategiczne,
 • system monitorowania strategii,
 • ewaluacja strategii i polityk rozwojowych. 

Wszystkie szkolenia przygotowujemy w zależności od indywidualnych potrzeb zamawiającego i dostosowujemy do poziomu jego przygotowania. 

GP Lokalizacja 1

Liczne firmy marketingowe dowodzą, że można wypromować każdy produkt. Tak, ale wypromowanie nie oznacza sprzedaży. Ponoszone przez samorządy lokalne środki na tzw. promocję często mijają się z celem, jakim powinny być nowe inwestycje podmiotów prywatnych, większe zainteresowanie turystów, czy napływ nowych mieszkańców. Dlatego promocja inwestycji, powinna zakładać przede wszystkim rzetelną ocenę szans na przyciągnięcie kapitału zewnętrznego. Jak jest to trudne świadczą mapy obrazujące liczne w Polsce gminy, które jak dotąd nie odnoszą w tym obszarze sukcesów. 

W naszym podejściu oferujemy:

 • ocenę konkurencyjności gminy;
 • ocenę szans na przyciągnięcie określonych grup inwestorów;
 • ocenę i wsparcie w przygotowaniu właściwych materiałów informacyjnych;
 • wsparcie we właściwym przygotowaniu do targów inwestycyjnych i innych imprez gospodarczych;
 • i wiele wiele innych.