GP Polska 4

Członkowie naszego zespołu mieli przyjemność współpracować z samorządami wojewódzkimi na samym początku ich funkcjonowania. W 1999 roku Wojciech Dziemianowicz był jednym z czterech ekspertów, którzy wspierali władze województwa warmińsko-mazurskiego w tworzeniu pierwszej strategii tego regionu. Współpraca ta została utrzymana przez kolejne dwa cykle aktualizacji Strategii Warmii i Mazur.

Ponadto braliśmy udział w prac związanych z przygotowaniem, ewaluacją lub monitorowaniem strategii następujących województw:

  • podlaskie (diagnoza, współtworzenie dokumentu, proces uspołecznienia);
  • dolnośląskie (ewaluacja ex ante Strategii);
  • lubuskie (ewaluacja ex ante Strategii, współpraca przy budowie systemu monitoringu);
  • mazowieckie (ekspertyzy, diagnozy, system monitoringu);
  • świętokrzyskie (ewaluacja ex-ante, diagnozy, system monitoringu);
  • warmińsko-mazurskie (oprócz wspomnianej strategii, również system monitoringu).

Obok strategii wojewódzkich, ważnym obszarem naszego zainteresowania, są regionalne strategie innowacji. Jak dotąd współpracowaliśmy (w różnym zakresie) z następującymi województwami:

  • podlaskie (opracowanie Programu rozwoju inteligentnych specjalizacji i przedsiębiorczości w województwie podlaskim - RIS3);
  • warmińsko-mazurskie (współpraca przy tworzeniu pierwszej RSI tego województwa oraz analizy na rzecz aktualizacji RSI)
  • świętokrzyskie (analizy służące aktualizacji RSI).