GP Monitoring 2

Od lat staramy się przekonywać, że monitoring strategii wojewódzkiej nie powinien być ograniczany do analizy wskaźników ogólnodostępnych w zasobach GUS (więcej na ten temat w zakładce tematycznej "monitoring"). Aktywnie uczestniczyliśmy w licznych dyskusjach na temat systemu monitorowania dokumentów strategicznych. Naszym sztandarowym osiągnięciem jest "SMS dla Warmii i Mazur" - system monitorowania w rzeczywistości odpowiadający na pytanie: w jakim zakresie realizujemy naszą strategię? SMS dla Warmii i Mazur łączy monitoring strategii wojewódzkiej ze Regionalną Strategią Innowacyjności Województwa Warmińsko-Mazurskiego do roku 2020.

Drugim systemem, który wdrożyliśmy jest "SMS Województwa Świętokrzyskiego". W 2014 roku współpracowaliśmy nad stworzeniem systemu monitorowania Strategii Rozwoju Mazowsza, połączonym z monitoringiem Planu Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Mazowieckiego oraz nad Portalem informacyjnym na temat realizacji Strategii Województwa Lubuskiego.

Pod koniec 2014 roku rozpoczęliśmy współpracę ekspercką z samorządem Województwa Opolskiego, której celem jest wsparcie Opolskiego Obserwatorium Terytorialnego w doskonaleniu procesu monitoringu Strategii.

Ewaluacje, w których Geoprofit uczestniczył jako główny wykonawca lub konsorcjant, to:

  • Ewaluacja ex-post "„Ocena wpływu Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013 na rozwój regionalny i przestrzenny województwa warmińsko-mazurskiego” (2014, wspólnie z Ecorys Polska Sp. z o.o.)
  • Ewaluacja Ewaluacja ex-ante Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 (2014-2015, wspólnie z Ecorys Polska Sp. z o.o. i WARR) 
  • Ewaluacja ex-ante Strategii rozwoju województwa świętokrzyskiego.
  • Ewaluacja ex-ante Strategii rozwoju województwa dolnośląskiego.
  • Ewaluacja ex-ante Strategii rozwoju województwa lubuskiego.