GP Analizy 2

Analizy, jakie wykonujemy na zlecenie i we współpracy z samorządami wojewódzkimi dotyczą różnych problemów. Poniżej prezentujemy część z nich, jako przykłady obszarów naszego zainteresowania:

 • Badanie potencjału innowacyjnego i rozwojowego przedsiębiorstw funkcjonujących w obszarze inteligentnych specjalizacji woj. warmińsko-mazurskiego, na zlecenie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego [w toku].

 • Wzorzec rozwoju Mazowsza. Raport końcowy, opracowanie wykonane przez konsorcjum Geoprofit i  Ecorys Polska na zlecenie Mazowieckiego Biura Planowania Regionalnego w Warszawie, [w:] Seria Trendy Rozwojowe Mazowsza nr 9/2013, MBPR, Warszawa 2013.

 • Najlepsze praktyki w Europie dla Mazowsza. Raport podsumowujący warsztaty międzynarodowe przeprowadzone w ramach projektu „Trendy rozwojowe Mazowsza”, na zlecenie Mazowieckiego Biura Planowania Regionalnego w Warszawie [w:] Seria Trendy Rozwojowe Mazowsza nr 7/2012, MBPR, Warszawa 2012.

 • Konkurencyjność Mazowsza i jej uwarunkowania, raport z badań pod tym samym tytułem, wykonanych przez konsorcjum Geoprofit, WARR i Ecorys Polska w ramach projektu Mazowieckiego Biura Planowania Regionalnego w Warszawie pn. „Trendy rozwojowe Mazowsza” [w:] Seria Trendy Rozwojowe Mazowsza nr 5/2012, MBPR, Warszawa 2012.

 • Ocena wpływu działalności instytucji otoczenia biznesu na rozwój sektora mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw w województwie mazowieckim, raport z badania wykonanego przez konsorcjum Geoprofit i Ecorys Polska na zlecenie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego, Warszawa 2012.

 • Konkurencyjność Warmii i Mazur – diagnoza problemowa, Wojciech Dziemianowicz i Jacek Szlachta na zlecenie Zarządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego, Olsztyn 2012.

 • Analiza stanu innowacyjności województwa opolskiego, ekspertyza opracowana przez Geoprofit na zlecenie Opolskiego Centrum Rozwoju Gospodarki, Warszawa 2010.

 • Bezpośrednie inwestycje zagraniczne w województwie pomorskim w latach 1998-2008. Trendy i uwarunkowania rozwoju, raport wykonany przez Geoprofit na zlecenie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego, Warszawa 2010.

 • Analiza wdrażania RSI w województwie warmińsko-mazurskim na podstawie realizacji projektów innowacyjnych realizowanych w regionie, finansowanych ze środków UE, opracowanie wykonane przez Geoprofit na rzecz Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego, Warszawa 2009.

 • Potencjał rozwojowy gmin Lubelszczyzny, ekspertyza dla Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego, Warszawa 2009.

 • Analiza sytuacji w województwie na podstawie danych zastanych: analiza wyników badań stanu innowacyjności województwa z lat 2004-2008, ekspertyza dla Urzędu Marszałkowskiego Województwa W-M, 2009.