GP Monitoring 3

"Monitoring i ewaluacja" są spotykane na poziomie lokalnym zdecydowanie rzadziej, niż ma to miejsce na poziomie samorządów wojewódzkich. Ale nie jest tak, że wcale nie występują w myśleniu samorządów lokalnych. Jeśli pod hasłem "ewaluacja" będziemy rozumieli "badania oceniające", "ocenę", to okaże się, że samorządy lokalne - szczególnie duże miasta - realizują wiele projektów, które mają charakter ewaluacyjny. Również monitoring strategii coraz częściej pojawia się w planach administracji lokalnej, a "założenia monitoringu strategii" wpisywane są - na razie sporadycznie - do samych dokumentów.

W ostatnich latach wykonaliśmy dwukrotnie ocenę procesu realizacji Strategii Gminy Dywity (2013 i 2014) oraz współpracowaliśmy z zespołami tworzącymi dokumenty strategiczne:

  • Olsztyna,
  • Elbląga,
  • Suwałk i
  • Augustowa,

gdzie wspólnie ustalaliśmy założenia monitorowania procesu realizacji strategii oraz plany dotyczące przyszłych ewaluacji.