GP Analizy 3

Lista analiz, które realizowaliśmy na potrzeby samorządów lokalnych obejmuje wiele różnorodnych pozycji, dlatego przedstawiamy tylko przykłady:

  • Diagnoza obszaru metropolitalnego Warszawy, w ramach projektu „Programowanie Rozwoju Obszaru Metropolitalnego Warszawy – PROM", Warszawa 2014.

  • Delimitacja Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Lęborka, ekspertyza opracowana w ramach projektu „Obszar funkcjonalny Ziemi Lęborskiej”, Warszawa 2014.

  • Olsztyn – diagnoza strategiczna, wykonana na zlecenie Urzędu Miasta Olsztyna w ramach prac nad aktualizacją Strategii Rozwoju Olsztyna do roku 2020, Warszawa 2013.

  • Polityka wspierania przedsiębiorczości w Warszawie, raport wykonany przez Geoprofit na zlecenie Urzędu M. St. Warszawy, Warszawa 2010.

  • Innowacjność małych i średnich przedsiębiorstw w Warszawie, badanie Geoprofit na rzecz Urzędu M. St. Warszawy, 2010.

  • inne analizy i diagnozy przygotowane na potrzeby formułowania strategii lokalnych - m.in. dla Stowarszyszenia EGO, Krainy Wielkich Jezior Mazurskich, Ziemi Szczycieńskiej oraz obszarów funkcjonalnych.