GP Strategie 2

Współpraca z samorządami lokalnymi przy formułowaniu i realizacji ich strategii jest jednym z naszych najszerszych doświadczeń.

Nasza oferta zawsze zakłada jedno - nie "piszemy strategii". Zawsze podkreślamy, że strategię współtworzymy, przy czym staramy się stać na pozycji życzliwego doradcy i współuczestnika procesu.

W ostatnich latach mieliśmy przyjemność współpracować m.in. z następującymi samorządami lokalnymi:

GP Monitoring 3

"Monitoring i ewaluacja" są spotykane na poziomie lokalnym zdecydowanie rzadziej, niż ma to miejsce na poziomie samorządów wojewódzkich. Ale nie jest tak, że wcale nie występują w myśleniu samorządów lokalnych. Jeśli pod hasłem "ewaluacja" będziemy rozumieli "badania oceniające", "ocenę", to okaże się, że samorządy lokalne - szczególnie duże miasta - realizują wiele projektów, które mają charakter ewaluacyjny. Również monitoring strategii coraz częściej pojawia się w planach administracji lokalnej, a "założenia monitoringu strategii" wpisywane są - na razie sporadycznie - do samych dokumentów.

W ostatnich latach wykonaliśmy dwukrotnie ocenę procesu realizacji Strategii Gminy Dywity (2013 i 2014) oraz współpracowaliśmy z zespołami tworzącymi dokumenty strategiczne:

  • Olsztyna,
  • Elbląga,
  • Suwałk i
  • Augustowa,

gdzie wspólnie ustalaliśmy założenia monitorowania procesu realizacji strategii oraz plany dotyczące przyszłych ewaluacji.

GP Analizy 3

Lista analiz, które realizowaliśmy na potrzeby samorządów lokalnych obejmuje wiele różnorodnych pozycji, dlatego przedstawiamy tylko przykłady:

  • Diagnoza obszaru metropolitalnego Warszawy, w ramach projektu „Programowanie Rozwoju Obszaru Metropolitalnego Warszawy – PROM", Warszawa 2014.

  • Delimitacja Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Lęborka, ekspertyza opracowana w ramach projektu „Obszar funkcjonalny Ziemi Lęborskiej”, Warszawa 2014.

  • Olsztyn – diagnoza strategiczna, wykonana na zlecenie Urzędu Miasta Olsztyna w ramach prac nad aktualizacją Strategii Rozwoju Olsztyna do roku 2020, Warszawa 2013.

  • Polityka wspierania przedsiębiorczości w Warszawie, raport wykonany przez Geoprofit na zlecenie Urzędu M. St. Warszawy, Warszawa 2010.

  • Innowacjność małych i średnich przedsiębiorstw w Warszawie, badanie Geoprofit na rzecz Urzędu M. St. Warszawy, 2010.

  • inne analizy i diagnozy przygotowane na potrzeby formułowania strategii lokalnych - m.in. dla Stowarszyszenia EGO, Krainy Wielkich Jezior Mazurskich, Ziemi Szczycieńskiej oraz obszarów funkcjonalnych.