GP Szkolenia 1

Prowadzimy szkolenia dla instytucji otoczenia biznesu na każdy temat, który leży w obszarze naszej specjalizacji. Przykładowe tematy, które realizowaliśmy, to:

  • strategia rozwoju klastra (Warmińsko-Mazurskie);
  • strategie firm (Warmińsko-Mazurskie);
  • system monitorowania działalności IOB (Warmińsko-Mazurskie);
  • budowanie współpracy międzyinstytucjonalnej na rzecz obsługi inwestorów (Małopolska);
  • atrakcyjność inwestycyjna regionu (Małopolska).

Zakres doradztwa, czyli wspólnej pracy ekspertów Geoprofit z przedstawicielami instytucji otoczenia biznesu, dotyczy przede wszystkim planowania strategicznego. Instytucje otoczenia biznesu, choć funkcjonują w uwarunkowaniach odmiennych od firm, podobnie jak przedsiębiorstwa powinny planować – i już planują – kolejne etapy rozwoju.

Z naszego doświadczenia wynika, że budowanie strategii w IOB z jednej strony jest motywowane aspiracjami kadr i zarządu instytucji. Z drugiej, co raz częściej posiadanie rozpisanej strategii, jest warunkiem otrzymania zewnętrznego wsparcia na prowadzoną działalność.

To zadanie musi poprzedzać diagnoza obejmująca m.in. oczekiwania klientów, ofertę, cechy wyróżniające na rynku usług oraz otoczenie zewnętrzne. Zadaniem diagnozy jest nie tyle indeksacja (oferty, zasobów etc.), ale zidentyfikowanie najważniejszych zagadnień, do których odnosić się będą cele i działania. W ostatnim czasie współpracowaliśmy m.in. z Olsztyńskim Parkiem Naukowo Technologicznym (OPN-T), przy pracach nad jego strategią.