GP Klastry 1

Nasze kontakty z klastrami przejawiają się na kilku płaszczyznach. W części dotyczącej szkoleń wskazaliśmy prowadzone przez nas spotkania, organizowane głównie dla IOB i klastrów. Ponadto nasze badania i analizy dotyczą często funkcjonowania grup przedsiębiorstw. Dlatego w naszym dorobku znajdują się zarówno publikacje naukowe na temat klastrów, jak i analizy struktur klastrowych wykonywane na zlecenia różnych organizacji.