GP Warsztaty

Prowadzimy różnorodne warsztaty przy wykorzystaniu wszelkich technik warsztatowych. Najczęściej są to warsztaty strategiczne, realizowane w trakcie budowania strategii. Mamy doświadcznie w prowadzeniu spotkań z przedsiębiorcami, administracją publiczną, organizacjami pozarządowymi.