GP Kooperacja

W swoich działaniach staramy się zapewnić najwyższą jakość usług, ale przede wszystkim dzielimy się siecią naszych partnerów. Dlatego współpraca wielostronna, budowana na jakości oraz zaufaniu w zasadzie towarzyszy wszystkim naszym projektom.

 GP Warsztaty

Prowadzimy różnorodne warsztaty przy wykorzystaniu wszelkich technik warsztatowych. Najczęściej są to warsztaty strategiczne, realizowane w trakcie budowania strategii. Mamy doświadcznie w prowadzeniu spotkań z przedsiębiorcami, administracją publiczną, organizacjami pozarządowymi.