GP Doradztwo 1

Obszar naszych kompetencji obejmuje następujące zagadnienia, w ramach których wielokrotnie już doradzaliśmy różnym organizacjom:

  • proces budowania strategii;
  • czynniki rozwoju lokalnego;
  • klimat przedsiębiorczości;
  • inwestycje zagraniczne;
  • promocja gminy;
  • analizy społeczno-gospodarcze;
  • analizy przestrzenne.