GP SIWZ 1

W naszej ofercie znajduje się pomoc w przygotowaniu dostosowanej do potrzeb organizacji Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Wielokrotnie spotykaliśmy się z jedynym kryterium wyboru oferty, jakim była cena! Czy najniższa cena powinna decydować o sposobie wyboru wykonawcy, gdy chcecie Państwo otrzymać produkt wysokiej jakości? Pomimo zmian w ustawie widzimy, że wprowadzanie "kryteriów jakościowych" jest niczym innym, jak rozbudowanym kryterium ilościowym. Wiemy, że część z tych praktyk wynika z braku czasu, część z niedowierzania, że można przygotować dobre kryteria jakościowe. Dlatego wspieramy naszym doświadczeniem samorządy lokalne, by możliwie dobrze zagwarantować im bezpieczeństwo w realizowaniu swoich planów.