GP Recenzja 1

Przygotowujemy recenzje najróżniejszych produktów znajdujących się w obszarze naszych kompetencji. Jeśli macie Państwo wątpliwości czy otrzymany produkt (raport, strategia, analiza) spełnia standardy jakościowe, przygotujemy rzetelną i niezależną opinię. Wielokrotnie spotykamy narzekania administracji na jakość otrzymywanych usług. Coraz częściej obserwujemy też praktyki, które zabezpieczają administrację przed nieuczciwymi wykonawcami. Jeśli nie czujecie się Państwo na siłach, by podjąć dyskusję o jakości otrzymanego produktu - zapraszamy do współpracy.