GP SIWZ 1

W naszej ofercie znajduje się pomoc w przygotowaniu dostosowanej do potrzeb organizacji Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Wielokrotnie spotykaliśmy się z jedynym kryterium wyboru oferty, jakim była cena! Czy najniższa cena powinna decydować o sposobie wyboru wykonawcy, gdy chcecie Państwo otrzymać produkt wysokiej jakości? Pomimo zmian w ustawie widzimy, że wprowadzanie "kryteriów jakościowych" jest niczym innym, jak rozbudowanym kryterium ilościowym. Wiemy, że część z tych praktyk wynika z braku czasu, część z niedowierzania, że można przygotować dobre kryteria jakościowe. Dlatego wspieramy naszym doświadczeniem samorządy lokalne, by możliwie dobrze zagwarantować im bezpieczeństwo w realizowaniu swoich planów.

GP Doradztwo 1

Obszar naszych kompetencji obejmuje następujące zagadnienia, w ramach których wielokrotnie już doradzaliśmy różnym organizacjom:

  • proces budowania strategii;
  • czynniki rozwoju lokalnego;
  • klimat przedsiębiorczości;
  • inwestycje zagraniczne;
  • promocja gminy;
  • analizy społeczno-gospodarcze;
  • analizy przestrzenne.

GP Recenzja 1

Przygotowujemy recenzje najróżniejszych produktów znajdujących się w obszarze naszych kompetencji. Jeśli macie Państwo wątpliwości czy otrzymany produkt (raport, strategia, analiza) spełnia standardy jakościowe, przygotujemy rzetelną i niezależną opinię. Wielokrotnie spotykamy narzekania administracji na jakość otrzymywanych usług. Coraz częściej obserwujemy też praktyki, które zabezpieczają administrację przed nieuczciwymi wykonawcami. Jeśli nie czujecie się Państwo na siłach, by podjąć dyskusję o jakości otrzymanego produktu - zapraszamy do współpracy.